Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 

 1. Informacje ogólne

   

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem
  2. url: http://e-sklep.mega-tech.pl
  3. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: MEGA-TECH
  S.C. Aleja Legionów 120, 18-400 Łomża
  4. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: mega-tech@mega-tech.pl
  5. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
  podanych dobrowolnie w Serwisie.
  6. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  - Prowadzenie newslettera
  - Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  - Realizacja zamówionych usług
  7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
  w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
  „ciasteczka”).


  2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora


  1. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca
  działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi
  obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
  osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
  programistycznych.


  3. Hosting


  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl


  4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie
  wykorzystania danych


  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
  innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub
  do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup
  odbiorców:
  - kurierzy
  - operatorzy pocztowi
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest
  to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
  przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
  marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  - ich sprostowania,
  - usunięcia,
  - ograniczenia przetwarzania,
  - oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego
  w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,
  przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
  ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
  Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające
  na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu
  świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia
  przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów
  o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
  Europejskiej.


  5. Informacje w formularzach


  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
  osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
  IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
  danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
  W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
  zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
  konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
  serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst
  i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


  6. Logi Administratora


  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te
  są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.


  7. Istotne techniki marketingowe


  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
  (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
  danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje
  na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
  informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
  użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy
  pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


  8. Informacja o plikach cookies


  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
  na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
  której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
  loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki
  marketingowe";
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
  do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
  końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień
  w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
  Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje
  na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
  podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).


  9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?


  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
  procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
  może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
  www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
  internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  - Edge
  -
  Internet Explorer
  -
  Chrome
  -
  Safari
  -
  Firefox
  -
  Opera
  Urządzenia mobilne:
  - Android
  -
  Safari (iOS)
  -
  Windows Phone

» Zmień ustawienia cookies

naglowek
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.